Logo

Implementering av IKBT påverkas av organisationsmodell

En nyligen publicerad studie visade att en koncentrerad organisationsmodell har fördelar vid implementering av IKBT i primärvården i Västra Götaland jämfört med en decentraliserad modell.