Logo

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister som lanserades 2015. Det är till för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling för alla åldersgrupper inom primärvård, psykiatri och somatisk vård.