Logo

SibeR upphöjt till certifieringsnivå 2!

Under december 2023 beslöt Nationell samverkansgrupp för data och analys att höja SibeRs certifieringsnivå i det nationella systemet för kvalitetsregister. Det är ett erkännande av en positiv utveckling där SibeR används allt mer för datadriven utveckling av psykologisk behandling.

Läs hela nyheten.

Detta visar data i SibeR


 • SibeRs statistikvisning


  Oumbärlig när man jobbar med kvalitetsutveckling.
  Se statistik från SibeR

  Vården i siffror


  SibeR bidrar med data till Vården i siffror.
  Gå till Vården i siffror.

  Psykiatriska kvalitetsregister


  Portal för psykiatriska kvalitetsregister:
  www.psykiatriregister.se


  Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR

  IMPLEMENTERING AV IKBT PÅVERKAS AV ORGANISATIONSMODELL

  Nyhetsbild

  En nyligen publicerad studie visade att en koncentrerad organisationsmodell har fördelar vid implementering av IKBT i primärvården i Västra Götaland jämfört med en decentraliserad modell.

  Läs hela nyheten.