Logo

Syftet med SibeR

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR, finns till för att förbättra psykologisk behandling som ges via internet. När man bedriver förbättringsarbete behöver man kunna se vilka resultat olika åtgärder ger. SibeRs statistik är till för att fylla det behovet.