Logo

Så blir du och din enhet användare av SibeR

För att du ska kunna använda SibeR i kvalitetsutveckling av psykologisk behandling måste din enhet vara ansluten till registret. Du måste också ha en personlig behörighet.

Dokument att ladda ner