Logo

Ny årsrapport från SibeR visar på goda resultat både vad gäller symtom och funktion vid IKBT

Data i SibeR för 2021 visar att behandlingsresultaten för IKBT över lag var mycket goda. Detta gäller både patienternas symtom och hur de fungerar i vardagen. SibeRs registerhållare Cecilia Svanborg ser det som uppmuntrande att korta behandlingar på 8 – 12 veckor ger en mätbar effekt på patienternas funktion och hälsorelaterade livskvalitet.