Logo

Styrgrupp och centralt personuppgiftsansvarig myndighet

SibeRs styrgrupp ansvarar tillsammans med registerhållare Cecilia Svanborg för registrets utveckling och drift.