Logo

Överföring från journal till SibeR

SibeR har tillsammans med företrädare för flera regioner arbetat fram strukturerade journalmallar för internetbehandling. På så sätt kan man lätt följa vårdprocessen när vårdkontakterna bedrivs via textmeddelanden i plattformar. Det underlättar även manuell registrering och överföring av data från journal till SibeR.