Logo

Skattningsinstrument

Patienter som får sin behandling registrerad i SibeR skattar sina besvär före och efter behandlingen med sjukdomsspecifika mått och med gemensamma mått för hälsorelaterad livskvalitet och funktion. De flesta instrument som används kan laddas ner här i PDF-format.

Dokument att ladda ner